صفحه تست 5

گل ها مخلوقات فوق العاده ای هستند که می توانند روز هرکسی را روشن کنند. یک سازماندهی و چیدمان زیبا از گل ها، میتواند یک فضا یا یک اتاق را چشم نواز کرده و تمام دیده ها را به خود جلب کند. گل آرایی در مجالس و سمینارها، امروزه نقشی کلیدی جهت جذب اعتماد مشتریان و همچنین تاثیر بسیار مثبت روحی و روانی بر روی مخاطبان دارد. گل آرایی شامل موارد کوچک و بزرگی مانند دسته گل ، سبد گل ، تاج گل ، ماشین عروس ، سفره عقد ، تزئین سالن و ... میشود.