آموزش سبکهای مختلف گل آرایی

آموزش سبکهای مختلف گل آرایی درقالب دوره های مختلف زیرانجام می پذیرد

۱-دوره مقدماتی

۲-دوره مدرن

۳-دوره پیشرفته

این دوره هادرمجموع شامل کلیه فنون گل ارایی  اموزش سبکهای کلاسیک وسبکهای مدرن درساخت سبدهای گل وتابلو وتاجگل وساخت دسته گل عروس وتزیین ماشین عروس بامتدهای شرقی واروپایی .تزیین مجالس وسفره عقدوهرانچه که درموردگل ارایی باشد رافرامیگیرید

تعدادجلسات درهردوره۱۲جلسه میباشدومدت زمان هردوره یک ماه ونیم بوده بصورتیکه درهرهفته ۲ جلسه برگزارمی گرددومدت زمان هرجلسه درحدود۴تا۵ساعت می باشد..

 

فرصت رااز دست ندهید

بزودی علاقمندان می توانندبعضی ازروشهای گل آرایی راازطریق این سایت فراگیرند.

         نویسنده : مجید دکترصفایی        dr.safaei